Müzayede Kuralları

Hart İstanbul olarak, www.hartistanbul.com adresinde düzenlediğimiz müzayedelere katılacak olan alıcılar aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler.

1-      Hart İstanbul satıcılar için bir aracıdır. Online müzayede satışında verdiği hizmet dolayısıyla, satış anında komisyon almaya hak kazanır.

2-      Online müzayedelere katılabilmek için www.hartistanbul.com adresinden üye kaydı yapılarak üye numarası alınması zorunludur.

3-      Alıcı tüm eserlerin "HALİYLE" satışa sunulduğunu, satılan eseri teklif vermeden önce yeteri kadar kontrol ettiğini kabul ve taahhüt eder. Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur nedeniyle itiraz ve iade kabul edilmez. Hart İstanbul satılan eserin tekellüfü ile mükellef değildir.

4-      Online müzayedemizde fiyat arttırımı ‘Teklif Ver’ butonu ile yapılır. Alıcı bu teklif ile bağlıdır. Söz konusu eser müzayede bitiş tarihi itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. 

5-      Rezerv fiyatını geçemeyen eserin satışı gerçekleşmez.

6-      Online müzayede katılım şifresi kişiye özeldir. Üyelik sahibi kişi dışında başkaları tarafından kullanılması yasaktır.

7-      İnternet sitesinde yapılan müzayedede verilen en yüksek teklif ekranda yer alacaktır. Müzayede katılımcıları verdikleri teklifler tarafımızca şifrelenip güvenlik altına alınacaktır. 

8-      Satın alınan tüm eserler için fatura tanzim edilecektir. Hart İstanbul tarafından fatura kesilmesi şirketimizin satıcı olduğunu göstermez. Hart İstanbul satıcı değil satışa aracılık eden kurumdur.

9-      Satın alınan eserin bedeli eft veya havale yoluyla peşin olarak ödenecektir. Ödemeler, müzayede bitiş tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisini, Müzayede Şirketi Komisyonu ve Komisyon KDV’si miktarını ödediği andan itibaren Hart İstanbul'un ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Ödeme anından itibaren şehir içi 7 iş günü, şehir dışı 14 iş günü içinde eser alıcıya kargo yolu ile alıcı ödemeli olarak gönderilecektir. Kargo şirketindeki gecikmelerden Hart İstanbul sorumlu tutulamaz.

10- Hart İstanbul’un işbu aracılık hizmeti nedeniyle hak kazandığı Komisyon Tutarı + KDV alacağı müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel olacaktır. Alıcı ihale konusu olan eseri almaktan vazgeçse dahi CEZAİ ŞART ve Komisyon Tutarı + KDV ödemekle yükümlüdür. Hart İstanbul bu kapsamda yerine getirdiği hizmet; elektronik ortamda aracılık hizmeti olup cayma hakkı kapsamı dışındadır. Cezai Şart: %20'dir.

11-   Online müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin dışında elden çıkmış olması durumlarında, Hart İstanbul satıcı olmamasından dolayı hukuki sorumluluk, eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.

12-   Hart İstanbul şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca Hart İstanbul hakkında satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218 maddelerinde istenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz.

13-   Arttırmada bulunup online müzayedeye katılmak demek yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir.

14-   Online katalogda yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf, Hart İstanbul'ın yazılı izni olmadan kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.

15-   Online müzayedede sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatlarıdır.

16-   Online müzayedede satılan eserler sadece Türkiye adreslerine teslim edilir.

17-   5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulunun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca bu kapsamda belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine Hart İstanbul’unf rücu hakkı saklıdır.

18-   Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.